fredag 18 mars 2016

Välkommen till Silverån FVO, Områdesbeskrivning och fisketips

Välkommen att fiska i strömmande vatten och sjöar med vildmarkskänsla


Områdesbeskrivning
Silverån är ett av Emåns större biflöde med avrinningsområde på 109km2, som största delen utgörs av skogsmark. Ån är huvudsakligen strömmande och grund med sten- och sandbottnar, vattnet är klart och näringsfattigt. Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildområde som avsatt som riksintresse för naturvården. Fiskevårdsområdet omfattar Silveråns övre delar norr om Mariannelund och börjar vid Övre Åsjön och sträcker sig upp till sjön Boen. Fiskesträckan är ca 2,5 mil (25 km). 

Fisketips
Om man är ute efter öring rekommenderar vi att man ta på sig ryggsäcken  och traskar längs vattendraget och njuter av naturen. Titta efter vak och fiska av platser som ser inbjudande ut. Det är väl värt är att sitta ner en stund och betrakta vattnet innan man börjar fiska, ofta röjer sig fisken genom att ta insekter i ytan. Bra perioder är maj/juni då den stora åsandsländan (Ephemera danica) och gul forsslända (Heptagenia sulphurea) kläcker i rikliga mängder vilket lockar åns öringar till vakfest. Senare på säsongen dominerar nattsländor. September är också fin fiskemånad när det blir lite kallare i vattnet. 

Sjöarna som ingår i fiskevårdsområdet är näringsfattiga klarvattensjöar med sten- och grusbottnad. Här kan man ha ett bra fiske efter gädda och abborre. Vanlig vikt på gädda är 1-3 kg men det har fångats betydligt större. Den vanligaste fiskemetoden är spinnfiske eller mete. Sök gäddan på djupkanter eller utmed vassarna med spinn eller gäddmete. Abborren jagar gärna runt grundtoppar eller i ytan utan sommarkvällarna och en spinnare eller en lite wobbler fungerar bra. Pröva annars en jigg som får studsa fram på bottnen. Även enstaka öringar har fångats i sjöarna genom åren, men då ska man ha stor tur.
(All text från vår tidigare folder, som tagit slut).

Fiskearter
I ån, vanligast förekommande: Öring, Elritsa och Bergsimpa
I sjöarna, dominerar; Abborre, Gädda och Mört.

Silveråns FVO är en del av hela Silverån. Silverån startar vid Byasjöns utlopp (i Ingatorps gamla kommun) och går norrut mot Boen (i Ydre kommun) rinner därefter sakta  sydöst ner mot Mariannelund (Eksjö kommun), här slutar FVO. Därefter fortsätter Silverån mot Hultsfred genom Hulingen och mynnar till slut i Emån vid Rosenfors (Hultsfreds kommun) - denna del tillhör inte FVO.  
Fakta om Silverån 

Fiskekartan Silverån

Biotopvård i Silverån har utförts av Länsstyrelsen i Östergötland, år 2005 och 2006. Övrig arbeten som länsstyrelsen  i Östergötland har utfört angående projekt i Silverån har tagits bort från deras öppna sidor.
Annan information om Silverån. 

Fiskekort och regler

Fiskekort,  kostnad 2023
Dygnskort       100 kr   (Swish nr 123 514 76 81 kan användas för dygnskort)
Veckokort       150 kr  (gäller 7 dygn)
Årskort            300 kr (gäller 1 år från köpdatum)
Köp gärna fiskekort genom I-fiske.se  
Tips: Födelsedagspresent/Julklapp 
Fiskesäsong  1/4 - 30/9

Gränser:
Nedre gräns; Övre Åsjön nedre utlopp norr om Göreda Bro/Riksväg 40
(utanför Mariannelund mot Vimmerby) 
Övre gräns; utloppet från Boen (östra utlopp)

Fiskeregler i Silverån
Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap: spinn och fluga. 
INGA levande beten är tillåtna i ån.
Fångst av max 2 styck öring/kort och dag får tas upp. 
Minimimått för öring är 30 cm, alla öringar under gällande minimått skall återsättas!
Gäddfiske; 10 angeldon/dygn

Reglerna är till för att kunna säkerställa  och erbjuda ett uthålligt fiske efter stationär öring. Silverån tål inte ett för högt fisketryck. Fiska gärna Catch & Release så att fler fiskare får möjlighet att uppleva det fina fisket i ån.  

Fiskeregler för sjöarna; Rösjön, Hålsjön, Gnöstasjön, Börlingen och Övre Åsjön. 
Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap: spinn, fluga, mete och pimpelfiske. 

Vi uppmanar besökare att respektera och följa allemansrätten.
Var rädd om naturen och lämna platsen så att djur och natur inte skadas. 
Lämna inga redskap kvar och ta med all skräp hem. 

Försäljningsplatser
I-fiske - ladda ned appen I-fiske och leta efter Silveråns FVO (under installering)
Swish;  123 514 76 81    endast för dagskort
Q-star/Frendo, Kisavägen 4, 570 60 Österbymo, tel 0381-60280

Kort kan även köpas av kassören; Elisabet Artmark Arvidsson tel 070-5521426

Swish - betald dagskort - kan visas upp direkt i mobilen för fiskekontrollanterna. 
För markägare tillhörande Silverån - kontakta kassören. 
Barn under 15 år fiskar gratis i alla Silveråns vattensystem. 


Karta Silverån Rösjön till Göreda Bro


Karta Silverån, från utloppet vid Boen mot Rösjön


torsdag 17 mars 2016

Styrelse enligt årsmöte 2020

Ordförande: Ronny Tengwall             tel 070-2610021
Vice ordf: Åke Skoog
Sekretare: Barbro Leijon                    tel 070-5426978
Kassör: Elisabet Artmark Arvidsson  tel 070-5521426
Ledamot: Thomas Samuelsson
Styrelsesuppleant: Arne Klinth
Revisor: Arne Klinth och Dag Johansson
Revisorsuppleant: Filip Johansson och Bo Sjöö
Valberedning: Daniel Klinth och Ingalill Sjöö

Fiskekontrollanter:
Gun Samuelsson
Erland Johansson
Åke Skoog

Till alla ägare kring Silveråns övre å-system tillhörande SilverånsFVO
Nästa årsmöte: 14 mars kl 19.00  År 2024.

Plats: Bygdegården, Ingatorp

Varmt Välkomna!

GDPR. 
Du som är markägare till Silveråns FVO- förening är endast noterad i vårt medlemsregister med namn, adress utan personnummer. Medlemsregistret tillhör endast Silveråns FVO-förening och handhas enbart av styrelsen till utskick av information om föreningens verksamhet. Personuppgiftsansvarig är styrelsen.