torsdag 17 mars 2016

Styrelse

Ordförande: Ronny Tengwall             tel 070-2610021
Vice ordf: Åke Skoog
Sekretare: Barbro Leijon                    tel 070-5426978
Kassör: Elisabet Artmark Arvidsson  tel 070-5521426
Ledamot: Thomas Samuelsson
Suppleant: Arne Klinth
Revisor: Arne Klinth och Dag Johansson
Suppleant: Filip Johansson och Bo Sjöö
Valberedning: Daniel Klint och Ingalill Sjöö

Fiskekontrollanter:
Gun Samuelsson
Erland Johansson
Wåge Johansson
Åke Skoog

Till alla ägare kring Silveråns övre å-system tillhörande SilverånsFVO
Nästa årsmöte: Torsdag 5 mars 2020  kl 19:00
Plats: Bygdegården, Ingatorp

Varmt Välkomna!

GDPR. 
Du som är markägare till Silveråns FVO- förening är endast noterad i vårt medlemsregister med namn, adress utan personnummer. Medlemsregistret tillhör endast Silveråns FVO-förening och handhas enbart av styrelsen till utskick av information om föreningens verksamhet. Personuppgiftsansvarig är styrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar