fredag 18 mars 2016

Fiskekort och regler

Fiskekort,  kostnad 2016
Dygnskort        50 kr   (Swish nr 123 514 76 81 kan användas för dygnskort)
Veckokort      125 kr  (gäller 7 dygn)
Årskort           200 kr (gäller 1 år från köpdatum)
Tips: Födelsedagspresent/Julklapp - köp ett årskort via Swish - kontakta kassören eftersom det måste stå namn, pris och datum på fiskekortet, så ordnar vi det (200:- + porto)
Fiskesäsong  1/4 - 30/9

Gränser:
Nedre gräns; Övre Åsjön nedre utlopp norr om Göreda Bro  
(utanför Mariannelund mot Vimmerby) 
Övre gräns; utloppet från Boen (östra utlopp)

Fiskeregler i Silverån
Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap: spinn och fluga. 
INGA levande beten är tillåtna i ån.
Fångst av max 2 styck öring/kort och dag får tas upp. 
Minimimått för öring är 30 cm, alla öringar under gällande minimått skall återsättas!
Gäddfiske; 10 angeldon/dygn

Reglerna är till för att kunna säkerställa  och erbjuda ett uthålligt fiske efter stationär öring. Silverån tål inte ett för högt fisketryck. Fiska gärna Catch & Release så att fler fiskare får möjlighet att uppleva det fina fisket i ån.  

2018 var det dålig vattennivå pga torka - därför kan fiskebeståndet vara försämrat 2019. Vi hoppas att det ska bli bättre igen. 

Fiskeregler för sjöarna; Rösjön, Hålsjön, Gnöstasjön, Börlingen och Övre Åsjön. 
Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap: spinn, fluga, mete och pimpelfiske. 

Vi uppmanar besökare att respektera och följa allemansrätten.
Var rädd om naturen och lämna platsen så att djur och natur inte skadas. 
Lämna inga redskap kvar och ta med all skräp hem. 

Försäljningsplatser
Swish;  123 514 76 81    endast för dagskort
Preem, Järnvägsgatan 2, 598 97 Mariannelund tel 0496-10550
Emilkraften, Verdandigatan 5, 598 97 Mariannelund  tel 0496-216 97
Q-star/Frendo, Kisavägen 4, 570 60 Österbymo, tel 0381-60280

Kort kan även köpas av kassör; Elisabet Artmark Arvidsson tel 070-5521426

Swish - betald dagskort - kan visas upp direkt i mobilen för fiskekontrollanterna. 
För markägare tillhörande Silverån - kontakta kassören. 
Barn under 15 år fiskar gratis i alla Silveråns vattensystem. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar