fredag 18 mars 2016

Välkommen till Silverån FVO, Områdesbeskrivning och fisketips

Välkommen att fiska i strömmande vatten och sjöar med vildmarkskänsla


Områdesbeskrivning
Silverån är ett av Emåns större biflöde med avrinningsområde på 109km2, som största delen utgörs av skogsmark. Ån är huvudsakligen strömmande och grund med sten- och sandbottnar, vattnet är klart och näringsfattigt. Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildområde som avsatt som riksintresse för naturvården. Fiskevårdsområdet omfattar Silveråns övre delar norr om Mariannelund och börjar vid Övre Åsjön och sträcker sig upp till sjön Boen. Fiskesträckan är ca 2,5 mil (25 km). 

Fisketips
Om man är ute efter öring rekommenderar vi att man ta på sig ryggsäcken  och traskar längs vattendraget och njuter av naturen. Titta efter vak och fiska av platser som ser inbjudande ut. Det är väl värt är att sitta ner en stund och betrakta vattnet innan man börjar fiska, ofta röjer sig fisken genom att ta insekter i ytan. Bra perioder är maj/juni då den stora åsandsländan (Ephemera danica) och gul forsslända (Heptagenia sulphurea) kläcker i rikliga mängder vilket lockar åns öringar till vakfest. Senare på säsongen dominerar nattsländor. September är också fin fiskemånad när det blir lite kallare i vattnet. 

Sjöarna som ingår i fiskevårdsområdet är näringsfattiga klarvattensjöar med sten- och grusbottnad. Här kan man ha ett bra fiske efter gädda och abborre. Vanlig vikt på gädda är 1-3 kg men det har fångats betydligt större. Den vanligaste fiskemetoden är spinnfiske eller mete. Sök gäddan på djupkanter eller utmed vassarna med spinn eller gäddmete. Abborren jagar gärna runt grundtoppar eller i ytan utan sommarkvällarna och en spinnare eller en lite wobbler fungerar bra. Pröva annars en jigg som får studsa fram på bottnen. Även enstaka öringar har fångats i sjöarna genom åren, men då ska man ha stor tur.
(All text från vår tidigare folder, som tagit slut).

Fiskearter
I ån, vanligast förekommande: Öring, Elritsa och Bergsimpa
I sjöarna, dominerar; Abborre, Gädda och Mört.

Silveråns FVO är en del av hela Silverån. Silverån startar vid Byasjöns utlopp (i Ingatorps gamla kommun) och går norrut mot Boen (i Ydre kommun) rinner därefter sakta  sydöst ner mot Mariannelund (Eksjö kommun), här slutar FVO. Därefter fortsätter Silverån mot Hultsfred genom Hulingen och mynnar till slut i Emån vid Rosenfors (Hultsfreds kommun) - denna del tillhör inte FVO.  
Fakta om Silverån 

Fiskekartan Silverån

Biotopvård i Silverån 
Biotopvård 2005
Biotopvård 2006

Silverån - information från Länsstyrelsen, Östergötland, Jönköping
Silverån - Östergötlands pärla
Bevarandeplan NATURA 2000-omr Silverån Norra
Minne vid vatten, inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag projekt Kultur Aqua år 2016 - Silverån

Läs repotage från medlem SFK
En dag med Danica kläckning
I backspegeln; Hulingen och Silverån

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar